23. aug 2017

De lange ressourceforløb skal stoppes

Sammen med 40 andre forbund giver Serviceforbundet seks forslag til, hvordan vi sikrer vores medlemmer mere værdighed og selvbestemmelse i reglerne om førtidspension og fleksjob

Vi vil gøre op med de regler, som presser vores medlemmer ud i uendeligt lange ressourceforløb og fleksjob, når de kun kan arbejde få timer om ugen. Derfor foreslår vi ændringer til førtidspension og fleksjob.

Man har glemt, at der bag cpr-nummeret gemmer sig et menneske, som ikke er i stand til at arbejde særlig mange timer om ugen. Vores medlemmer oplever, at jobcentre hele tiden skal efterprøve deres arbejdsevne, selv om der måske ligger en lægefaglig vurdering, som siger, at medlemmet ikke kan arbejde.

Vi mener, at der må være en grænse for, hvor meget vores medlemmer skal presses uden selv at have indflydelse på deres fremtid. Hvis man har en nedsat arbejdsevne til 7 timer eller derunder, skal man fremover selv kunne vælge, om man vil på førtidspension, i ressourceforløb eller i fleksjob.

Helt konkret: Vi skal have værdighed og medbestemmelse ind i reglerne om førtidspension og fleksjob.

Derfor foreslår vi, sammen med 40 andre forbund, seks ændringer som kan forbedre førtidspensions- og fleksjobreglerne:

  • Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.
  • Ressourceforløb skal have en maksimal samlet periode på fem år. Hvis kommunen inden for fem år ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.
  • Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed også have mulighed for at klage over ressourceforløb.
  • Adgangen til fastholdelsesfleksjob skal lettes – herunder afskaffes kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.
  • Ressourceforløbs-ydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.
  • Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.

Vigtige nyheder

Går du glip af tusindvis af kroner?

Kampagne har fået mange af Serviceforbundets medlemmer til at blive opmærksomme på, hvad de egentlig betaler i omkostninger, når de sparer op. Har...

Læs mere her