25. aug 2017

Fagforbund er en vigtig del af indvandreres integration i samfundet

”Vi tror på, at vi sammen kan gøre en forskel for indvandrere i Norden.” udtaler John Dybart, forbundsformand i Serviceforbundet.

Indvandreres deltagelse i samfundet er meget vigtig for de nordiske fagforbund. Service- og Tjenestebranchens Union i Norden og deres medlemsforbund vil minde om, at fagbevægelsen har og altid har haft en central rolle, når man velkommer og integrerer indvandrere i vores samfund.

Indvandreres første arbejdsplads i deres nye hjemland er ofte indenfor servicebranchen. På de områder som Service- og Tjenestebranchen organiserer, arbejder mange mennesker med udenlandsk baggrund. De har lært deres nye hjemlands sprog, kultur og arbejdslivets spilleregler på deres første arbejdsplads. Denne mulighed har fungeret som en bro til det øvrige samfund, og denne bro vil forbundet holde åben, også i fremtiden.

Arbejdsmarkedets partnere har et stort ansvar for at de nytilkomne bliver fuldbyrdede deltagere i vores samfund og på arbejdsmarkedet. Velfærdsstaten skal sørge for at alle har lige muligheder i vores samfund. Den nordiske velfærdsstat giver en stærk beskyttelse, også for personer med en svagere arbejdsnedsættelse. Velfærdsstaten skal ikke brydes ned for at behage markedskræfter eller ekstreme politiske bevægelser.

På nuværende tidspunkt er 35 procent af Fastighetsanställdas Forbunds medlemmer i Sverige indvandrere. De deltager aktivt og påtager sig et stort ansvar i forbundets organisation. Gennem fagligt arbejde har de vist, at indvandrere kan integrere sig i samfundet.

Nordiske fagforbund indenfor ejendom, rengøring, sikkerhed og den private forsikringsbranche, har længe arbejdet for at forbedre indvandreres situation.

Forbundet velkommer dem med åbne arme på arbejdsmarkedet.

- udtalelse fra Service- og Tjenestebranchens Union i Norden, Borgå, Finland, 24. august 2017.

Serviceforbundet har deltaget på kongressen hos Service- og Tjenestebranchens Union i Norden (SUN), den foregik i år i Borgå Finland. Serviceforbundet har tilknyttet ejendomsfunktionærer, vagtfunktionærer, rengøringsfolk samt forsikringsområdet. Alle medlemsforbund, heriblandt Serviceforbundet, forpligtede sig til, at arbejde for indvandreres integration i samfundet gennem fagligt arbejde.

Sammen med vores kolleger fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og øvrige danske kolleger repræsenterer Service- og Tjenestebranchens Union mere end 100.000 medlemmer.

For yderligere kommentarer

Kontakt forbundsformand for Serviceforbundet, John Dybart
Telefon: 40 42 36 42

Vigtige nyheder

Går du glip af tusindvis af kroner?

Kampagne har fået mange af Serviceforbundets medlemmer til at blive opmærksomme på, hvad de egentlig betaler i omkostninger, når de sparer op. Har...

Læs mere her