OK 2018 – Hvad betyder det for mig?

De offentligt ansatte forhandler i øjeblikket overenskomst, og da det ikke har været muligt at blive enige med de offentlige arbejdsgivere, er der varslet konflikt. Arbejdsgiverne og fagforeningerne forhandler lige nu i Forligsinstitutionen, og det vil snart blive afklaret, om vi skal ud i en storkonflikt, eller om parterne bliver enige om en aftale. 

Hvis konflikten bliver en realitet, og du bliver omfattet og skal have udbetalt konfliktunderstøttelse, skal vi bruge nogle oplysninger fra dig.

For at vi hurtigt kan komme i kontakt med dig, er det vigtigt, at vi har din private mailadresse og dit telefonnummer

Du kan give os dine kontaktoplysninger ved samtidig at være med i vores konkurrence, hvor du kan være heldig at vinde fine præmier - bl.a. en iPhone, gavekort og biografture. Gå ind på konkurrencen her

Hvis du mangler svar på dine spørgsmål om konflikten, kan du finde nogle af svarene herunder. Du kan også læse en masse mere i Konfliktguiden i menuen til højre. Og hvis du har brug for flere oplysninger, kan du altid ringe til os på 70 150 400.

1. Hvornår starter konflikten?

Der var oprindelig varslet strejke fra den 4. april. Forligsmanden udsatte konflikten først i 2 uger, og efterfølgende i yderligere op til 2 uger. Strejken kan som udgangspunkt tidligst starte på femtedagen efter udløbet af de to uger, altså den 6. maj. 

Du er omfattet, hvis du arbejder indenfor kødkontrol eller som kommunal tandtekniker. 

De offentlige arbejdsgivere havde oprindeligt varslet lockout fra den 10. april, men på grund af Forligsmandens udsættelser, vil en lockout som udgangspunkt tidligst kunne starte den 12. maj. 

Forligsmanden kan dog afslutte forhandlingerne inden de to uger er gået, hvis der ikke opnås resultater. En konflikt - strejke hhv. lockout - vil i den situation starte på femtedagen efter, hun har erklæret forhandlingerne for afsluttede.

2. Hvad kan jeg få i konfliktunderstøttelse?

Som medlem af Serviceforbundet betaler du til forbundets strejkekasse. 

Hvis du er omfattet af konflikten, får du konfliktunderstøttelse fra strejkekassen fra konfliktens første dag. 

Konfliktunderstøttelsen er samme beløb som dagpengesatsen: 860 kroner om dagen. 

Ved en længerevarende konflikt, kan hovedbestyrelsen afgøre, om understøttelsen eventuelt skal sættes ned.

3. Jeg er på dagpenge, bliver jeg ramt af konflikten?

Bliver du udelukket fra arbejdsløshedsunderstøttelse på grund af konflikten, betragtes du som deltager i konflikten og kan derfor få konfliktunderstøttelse på 860 kroner om dagen.

4. Jeg er på deltid, hvad kan jeg få i konfliktunderstøttelse?

Er du deltidsmedlem kan du få konfliktunderstøttelse for dit faktiske timetal, dog maksimalt 15 timer om ugen. Arbejder du fx 10 timer om ugen, får du konfliktunderstøttelse for 10 timer.

5. Hvor finder jeg reglerne om konfliktunderstøttelse?

6. Jeg har planlagt ferie under konflikten

Har du påbegyndt din ferie, når strejken eller lockouten sættes i gang, har du ret til at få løn under ferien, og du kan afholde din ferien som planlagt. 

Planlagt ferie, der starter under lockouten eller strejken, kan ikke afholdes. Det er en del af ferielovens bestemmelser om feriehindringer.

7. Hvad er forskellen på strejke og lockout?

Strejke er lønmodtagernes konfliktvåben, mens en lockout er arbejdsgivernes konfliktvåben. Dine rettigheder er nøjagtig ens, hvad enten du er strejke- eller lockoutramt.

8. Konflikthåndbog

Serviceforbundet har lavet en konflikthåndbog, hvor du kan læse om reglerne for blandt andet ferie og konflikt, barsel og konflikt, sygdom og konflikt og meget andet.

Se konflikthåndbogen her

Vil du vide mere om dine rettigheder i forbindelse med konflikten, kan du læse: 

Notat om lønmodtagernes retsstilling i forbindelse med konflikt

Vigtige nyheder

Slut med dansk kød i køledisken under storkonflikten

Findes der ikke en løsning på de offentliges overenskomstforhandlinger, er det slut med danske svinekoteletter, kyllingebrystfileter og hakket...

Læs mere her